VCA*(Basis) en VCA**(VOL) 

Examentraningen

Praktijkbegeleiding met examentraining 

 

HSdeHaan- Trainingen verzorgt tevens voor uw bedrijf de VCA trainingen.

Er wordt gebruikt gemaakt van het PBNA lesmateriaal middels een open inschrijving.

Ook het examen zal via het PBNA worden afgenomen, locatie en tijdstip in onderling overleg. 

Aanmelding voor dit landelijke examen wordt verzorgd door HSdeHaan- Trainingen.

 

 

 

Wij bieden voor uw werknemers als extra examentraining een in-company praktijkbijeenkomst met aansluitend de mogelijkheid om een aantal proefexamens te maken.

In deze praktijkbijeenkomst wordt via een PowerPoint presentatie het lesmateriaal doorgenomen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Duur van de praktijkbijeenkomst is c.a. 4 uur, inclusief het maken van het proefexamen.

Deze examentraining kan zowel in-company als op locatie worden uitgevoerd.

 

Deze persoonlijke aanpak heeft voor uw werknemers een groot voordeel, er kan immers direct worden ingegaan op op eventuele vragen en mogelijke onduidelijkheden van het lesmateriaal.

Met name buitenlandse werknemers hebben veel vragen over de inhoud van de lesstof.

 

De praktijk heeft uitgewezen dat zelfstudie door de meeste cursisten te licht wordt opgenomen met als resultaat dat men vaak een onvoldoende haalt bij het eindexamen.

Men moet dan weer een nieuw examen aanvragen wat extra tijd en kosten veroorzaakt.

 

Proefexamens, evenals het echte examen worden sind september 2018 afgenomen als een z.g. beeldschermexamen.

De proefexamens zijn voor de cursiaten via een beschikbaar gestelde link te downloaden.

Een groot voordeel hiervan is dat de cursist alvast went aan het systeem van de digitale vraagstelling.

 

Het door de cursist laten maken van proefexamens geeft tevens een goed inzicht van de op dat moment aanwezige kennis van het lesmateriaal en of dit voldoende is begrepen.

hsdehaan@kpnmail.nl