Werkverantwoordelijke Laagspanning

 

 Deze training is zowel In-Company als online te volgen

 

 

 

Doelgroep;

Leidinggevenden die door hun bedrijf aangesteld moeten worden als Werkverantwoordelijke.

 

Zij geven leiding aan het uitvoerend personeel, en stellen procedures en instructies op voor een veilige bedrijfsvoering van laagspannings-installaties.

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen weet dat het werken met elektriciteit niet altijd zonder ongelukken verloopt,

De meeste monteurs hebben ooit wel eens een schok gehad.  

Juist omdat het zo vaak goed gaat worden de ware risico’s vaak zwaar onderschat.

De meeste ongelukken ontstaan dan ook door onveilig werken.

Voorbeelden zijn het negeren van de veiligheidsmaatregelen waaronder procedures, onnodig onder spanning werken en het niet of niet juist gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Achtergrond hiervan is vaak routine en onderschatting van wat er allemaal mis kan gaan.

 

De leidinggevende die door zijn bedrijf is aangesteld als Werkverantwoordelijke moet toezicht houden en is verantwoordelijk voor de werkzaamheden die door de monteurs in zijn groep worden uitgevoerd.

 

Het is dan ook belangrijk dat de Werkverantwoordelijke voldoende inzicht heeft in de elektrische gevaren die kunnen ontstaan bij het werken aan laagspanningsinstallaties.

Ook het regelmatig uitvoeren van werkplekcontrole's, waarbij tevens de staat van de

PBM 's en het gereedschap van de monteur wordt gecontroleerd, behoren tot zijn taak. 

 

Voor het volgen van deze cursus is een werk en denkniveau 4 gewenst.

(MBO-4, HBO, Havo, ect.)

Een elektrotechnische vooropleiding wordt voor deze benoeming sterk aanbevolen.

 

  

Inhoud van het lesmateriaal 

 

Introductie

 

Hoofdstuk 1;

Inzicht in mogelijke elektrische gevaren en ongelukken

 

Hoofdstuk 2;

Relevante kennis van de  Europese norm NEN-EN 50110, NEN 3140 en de Arbowet

Gebruik van de laagspanningsbundel

 

Hoofdstuk 3;

Personen, aanwijzingsprotocol

 

Hoofdstuk 4;

Werk en onderhoudsprocedures voor het spanningsloos,  onder spanning en in de nabijheid van spanning-voerende delen werken en taak -risico beoordeling

 

Hoofdstuk 5;

Persoonlijke beschermingsmiddelen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en werkplekcontrole

 

Hoofdstuk 6;

Arbeidsmiddelen en het gebruik van arbeidsmiddelen en werkplekcontrole

 

Hoofdstuk 7; 

Inspectie en keuring van arbeidsmiddelen

 

Hoofdstuk 8;

Veilig omgaan met elektriciteit op de bouwplaats

 

 

Opzet van de training

 

Het lesmateriaal wordt standaard digitaal (pdf), op verzoek in boekvorm, aangeleverd bij de cursist. Na een aantal weken ontvangt de cursist een uitnodiging tot het bijwonen van een praktijkbijeenkomst

De praktijkbijeenkomst zal door een PowerPoint presentatie worden begeleid waarbij de cursist de gegegenheid heeft om vragen te stellen aan de docent.

 

De praktijkbijeenkomst kan bij het eigen bedrijf (In-company) worden gegeven in een geschikte ruimte met beamer of TV toestel.

Is dit niet mogelijk of gewenst kan in onderling overleg worden gekozen voor een andere

geschikte locatie.

 

Na de presentatie zal er een toets worden afgenomen van 45 multiple-choice vragen.

Bij een goed resultaat van de afgelegde toets zal er een NEN 3140 certificaat Werkverantwoordelijke worden afgegeven wat op naam is gesteld.

Het bedrijf van de cursist heeft dan de mogelijkheid om de persoon schriftelijk aan te wijzen als Werkverantwoordelijke Laagspanning.

 

De werkgever is altijd eindverandwoordelijk voor het afgeven van een aanwijzing Werkverantwoordelijke. 

 

 

Aanwijzings sjablonen voor de benoeming Werkverantwoordelijke worden door ons op aanvraag en tegen meerprijs beschikbaar gesteld.

De lay-out kan worden aangepast aan uw briefpapier en is digitaal in te vullen.

 

 

Het is tevens mogelijk om de kennistoets WV online af te leggen, dit kan via een speciaal aanvraagformulier welke u op de contactpagina kunt downloaden

(form 3140.02).

hsdehaan@kpnmail.nl