Voldoende Onderricht Persoon Laagspanning

Deze training is zowel In-Company als online te volgen

 

Een elektrotechnische vooropleiding is voor deze benoeming niet noodzakelijk, enige basiskennis van het vakgebied elektrotechniek is echter wel gewenst.

 

 

 

 

 

 

Doelgroep:

 

Medewerkers van technische diensten die regelmatig eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden en bedieningshandelingen moeten verrichten aan elektrische laagspanningsinstallaties.
 
Huismeesters/conciërges die vanwege hun functie soms eenvoudige werkzaamheden zoals lichte reparaties en bedieningshandelingen moeten uitvoeren aan elektrische laagspanningsinstallaties,
 

Personen die worden aangesteld als gereedschapsbeheerder en keuringen en metingen  moeten uitvoeren aan elektrische handgereedschappen.

 

Installatiemonteurs uit niet elektrotechnische beroepen die regelmatig in aanraking komen met elektrische laagspanningsinstallaties en hieraan eenvoudige werkzaamheden en bedieningshandelingen moeten verrichten

 

 

Inhoud van het lesmateriaal:

         

     1. Introductie elektrotechniek

 

     2. Risico's elektriciteit

 

     3. Wetgeving en Normen (Arbowet en NEN 3140)

 

     4. Personen en aanwijzing

 

     5. Werk & onderhoudsprocedures

 

     6. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

 

     7. Arbeidsmiddelen 

 

     8. inspectie van arbeidsmiddelen

 

 

Opzet van een in-company NEN 3140 VOP training: 

 

Het lesmateriaal wordt standaard digitaal (pdf) door zijn bedrijf bij de medewerker aangeleverd voor thuisstudie.

Na een aantal weken zal de medewerker worden uitgenodigd voor het bijwonen van een praktijkbijeenkomst van c.a. 4 uur.

Deze praktijkbijeenkomst kan bij het eigen bedrijf worden gehouden in een geschikte ruimte met een beamer of TV toestel.

Ook is het mogelijk om in onderling overleg een andere passende locatie aan te wijzen.

 

Tijdens de praktijkbijeenkomst zal het lesmateriaal middels een PowerPoint presentatie door de docent verder worden toegelicht, de cursisten worden tevens in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de inhoud van het lesmateriaal.

Extra aandacht zal worden gegeven aan de bevoegdheden van de

Voldoende Onderrichte Persoon (VOP). 

 

Aan het einde van de praktijkbijeenkomst zal een toets worden afgenomen van 30 Multiple- Choice vragen, 20 of meer goed beantwoorde vragen geven recht op het

NEN 3140 certificaat Voldoend Onderricht Persoon wat op naam zal worden afgegeven.

Op basis hiervan kan de werkgever de medewerker schriftelijk aanwijzen.

 

De verantwoordelijkheid voor het afgeven van een aanwijzing 

Voldoende Onderricht Persoon  ligt altijd bij de werkgever.

 

 

Aanwijs sjablonen voor de benoeming Voldoende Onderricht Persoon worden door ons op aanvraag en tegen meerprijs beschikbaar gesteld.

De lay-out kan worden aangepast aan uw briefpapier en is digitaal in te vullen. 

  

De gemiddelde geldigheidsduur van een VOP NEN 3140 certificaat is 3 jaar, herinstructie om de drie jaar is aanbevolen. Dit wordt in onderling overleg met het betrokken bedrijf vastgelegd.

 

Met ingang van juni 2017 is het VOP NEN 3140 lesmateriaal ook in de Engelse taal beschibaar. Bij dit lesmateriaal zal ook de toetsing in het Engels worden afgenomen.

Dit is op veler verzoek tot stand gekomen en geeft werknemers die de Nedelandse taal niet goed beheersen toch de mogelijkheid om het NEN 3140 certificaat te behalen. 

 

 

Het is tevens mogelijk om de VOP kennistoets online af te leggen, dit kan via een speciaal aanvraagformulier welke u op de contactpagina kunt downloaden                (form 3140.02).

 

 

 

 

 

hsdehaan@kpnmail.nl