VOP NEN 3140 training

Voldoend Onderricht Persoon 

 

 

Een elektrotechnische vooropleiding is voor deze training niet noodzakelijk.

Enige basiskennis van de elektrotechniek is echter wel gewenst. 

 

 

 

 Doelgroep

 

•  Medewerkers van technische diensten      die regelmatig eenvoudige                      elektrotechnische werkzaamheden          verrichten

 

•  Huismeesters of conciërges die ook          eenvoudige elektrotechnische                  werkzaamheden aan laagspannings-        installaties moeten verrichten

 

•   Gereeedschapsbeheerders die ook           keuringen uitmoeten voeren aan              elektrische handgereedschappen

 

•   Installatiemonteurs uit niet                     elektrotechnischeberoepen die                 regelmatig eenvoudige elektro-               technische werkzaamheden moeten         verrichten

 

•    Ect.

 

 

Opzet van de VOP NEN 3140 training:

 

Het lesmateriaal wordt standaard digitaal (pdf) of op aanvraag schriftelijk bij de medewerker aangeleverd voor thuisstudie.

Na een aantal welken zal de medewerker worden uitgenodigd voor het bijwonen van een praktijkbijeenkomst van c.a. 4 uur.

Deze praktijkbijeenkomst kan bij het eigen bedrijf worden gehouden (in-company),

in een geschikte ruimte met een beamer of TV toestel.

Ook is het mogelijk om in onderling overleg een andere passende locatie aan te wijzen.

 

Tijdens de praktijkbijeenkomst zal het lesmateriaal middels een PowerPoint presentatie door de docent verder worden toegelicht, de cursisten worden tevens in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de inhoud van het lesmateriaal.

Extra aandacht zal worden gegeven aan de bevoegdheden van de

Voldoende Onderrichte Persoon (VOP). 

 

Aan het einde van de praktijkbijeenkomst zal een toets worden afgenomen van 30 Multiple- Choice vragen, 20 of meer goed beantwoorde vragen geven recht op het

NEN 3140 certificaat Voldoend Onderricht Persoon wat op naam zal worden afgegeven.

Op basis hiervan kan de werkgever de medewerker schriftelijk aanwijzen.

 

De gemiddelde geldigheidsduur van een NEN 3140 certificaat is 3 jaar, herinstructie om de drie jaar is aanbevolen.

Dit wordt in onderling overleg met het betrokken bedrijf vastgelegd.

 

 

Inhoud van het lesmateriaal:

         

     1. Introductie elektrotechniek

 

     2. Risico's elektriciteit

 

     3. Wetgeving en Normen (Arbowet en NEN 3140)

 

     4. Personen en aanwijzing

 

     5. Werk & onderhoudsprocedures

 

     6. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

 

     7. Arbeidsmiddelen en inspectie van arbeidsmiddelen

hsdehaan@kpnmail.nl