Vakbekwaam persoon Laagspanning 

 

Deze training is zowel In-Company als online te volgen 

 

Bedoeld en verplicht gesteld voor medewerkers die elektrotechnische werkzaamheden moeten verrichten aan elektrische laagspanningsinstallaties en daarvoor verantwoordelijkheid dragen.

 

  

 

 

Doelgroep 

Elektromonteurs of technici die ook elektrotechnische werkzaamheden moeten verrichten aan onder spanning staande delen van laagspanningsinstallaties.

Voor het volgen van deze training is een werk en denkniveau gewenst op niveau 3

(MBO-2/3 vakopleiding, VMBO, ect.)

Een elektrotechnische vooropleiding wordt voor deze benoeming sterk aanbevolen.

 

 

Inhoud van het lesmateriaal

 

Introductie

 

Hoofdstuk 1.

Inzicht in mogelijke elektrische gevaren en ongelukken

 

Hoofdstuk 2.

Relevante kennis van de Europese norm NEN-EN 50110 de NEN 3140 en de Arbowet

 

Hoofdstuk 3.

Personen en aanwijsbeleid, bevoegdheden

 

Hoofdstuk 4.

Werk en onderhoudsprocedures voor het werken onder spanning of in de nabijheid van spanningvoerende delen werken

 

Hoofdstuk 5.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en het gebruik van deze middelen

 

Hoofdstuk 6.

Arbeidsmiddelen en het gebruik van arbeidsmiddelen

 

Hoofdstuk 7.

Inspectie van arbeidsmiddelen

 

Hoofdstuk 8.

Veilig omgaan met elektriciteit op de bouwplaats

 

 

 

Opzet van een in-company VPL NEN 3140 training

 

Het lesmateriaal wordt standaard digitaal, of op verzoek schriftelijk, aan de cursist verstrekt voor thuisstudie.

Na een aantal weken wordt de cursist uitgenodigd om een praktijkbijeenkomst bij te wonen van c.a. 4,5 uur.

Deze praktijkbijeenkomst kan plaats vinden bij het eigen bedrijf in een geschikte ruimte met een beamer of TV toestel, of in onderling overleg op een andere geschikte locatie.

 

Tijdens de praktijkbijeenkomst krijgt de cursist door theorie en praktijkvoorbeelden middels een powerpoint presentatie inzicht in mogelijke gevaren die door het werken aan laagspanningsinstallaties kunnen ontstaan.

Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens deze presentatie aan de docent vragen te stellen over de inhoud van het lesmateriaal.

Speciale aandacht zal worden gegeven aan het veilig en verantwoord omgaan met elektriciteit, het werken onder spanning, de bevoegdheden, de voorzorgsmaatregelen zoals het juiste gebruik van Persoonlijke- Beschermings-middelen en het belang van de schriftelijke aanwijzing.

 

Na de training zal een toets worden afgenomen van 30 Multiple Choce vragen, 20 of meer goed beantwoorde vragen geven recht op het NEN 3140 Certificaat Vakbewaam Persoon wat op naam wordt afgegeven.

 

Op basis van deze VP instructie en het eindresultaat van de toets kan de werkgever de cursist schriftelijk aanwijzen als Vakbekwaam Persoon voor het veilig en verantwoord doen uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden aan en in de nabijheid van elektrische laagspanningsinstallaties.

 

De verantwoordelijkheid voor het afgeven van een aanwijzing VakbekwaamPersoon  ligt altijd bij de werkgever. 

 

 

Aanwijzings sjablonen voor de benoeming Vakbekwaam Persoon worden door ons op aanvraag en tegen meerprijs beschikbaar gesteld.

De lay-out kan worden aangepast aan uw briefpapier en is digitaal in te vullen.  

 

De gemiddelde geldigheidsduur van een VP NEN 3140 certificaat is 3 jaar.

Herinstructieom de drie jaar wordt aanbevolen, dit wordt in overleg met het betrokken bedrijf vastgelegd. 

 

  

Met ingang van juni 2017 is het VP NEN 3140 lesmateriaal ook in de Engelse taal beschibaar. Bij dit lesmateriaal zal ook de toetsing in het Engels worden afgenomen.

Dit is op veler verzoek tot stand gekomen en geeft werknemers die de Nedelandse taal niet goed beheersen toch de mogelijkheid om het NEN 3140 certificaat te behalen.

  

  

Het is tevens mogelijk om de kennistoets VP online af te leggen, dit kan via een speciaal aanvraagformulier welke u op de contactpagina kunt downloaden

(form 3140.02).

hsdehaan@kpnmail.nl