NEN 3140+A3: 2019

Veilige Bedrijfsvoering Laagspanningsinstallaties

 

 

Introductie:

 

Volgens de richtlijn NEN-EN 50110 /NEN 3140 moeten technici die betrokken zijn bij elektro-technische werkzaamheden aan, met of nabij elektrische laagspannings-installaties, met betrekking tot die werkzaamheden zijn geïnstrueerd over de veiligheidsrisico's,- eisen,- regels en bedrijfsvoorschriften.

  

Voor de naleving van de Arbeids-omstandighedenwet moeten deze personen schriftelijk door hun werkgever worden aangewezen.

In deze aanwijzing (benoeming) wordt de vakbekwaamheid en de bevoegdheden van de persoon aangegeven. 

 

Met name dit aanwijsbeleid is voor veel bedrijven een lastige materie. Door onvoldoende bekendheid met de richtlijnen zoals gesteld in de Arbowet en de 

NEN 3140 is het aanwijsbeleid vaak niet op orde. 

 

Het bedrijf loopt hier een risico, immers bij een ernstige calamiteit zal de Inspectie SZW-(Arbeidsinspectie) aangetoond willen zien of men aan het gestelde in de Arbowet en de NEN 3140 heeft voldaan.

Is de werkgever verwijtbaar in gebreke gebleven (zorgplicht), dan kan dit een juridische procedure tot gevolg hebben.

 

 

 

 

Opzet van onze trainingen:

 

Standaard wordt het lesmateriaal digitaal aangeleverd in pdf formaat, lesmateriaal in boekvorm is ook mogelijk, dit wordt dan tegen meerprijs verrekend. 

Het NEN 3140 lesmateriaal voor lifttechnici is speciaal aangepast aan het werken aan liften en roltrappen. 

In-company praktijkbijeenkomsten worden met een PowerPoint presentatie toegelicht waarbij de cursisten vragen kunnen stellen over de getoonde onderwerpen.

 

Aan het einde van de praktijkbijeenkomst wordt een (verplichte) toets afgenomen.

 

Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen waarvan er een bepaald aantal vragen goed moeten zijn beantwoord om voor een NEN 3140/ 9140 certificaat in aanmerking te komen.

Op aanvraag is ook online toetsing mogelijk waarbij een tijdcontrole wordt toegepast.

 

 

NEN 3140 training:

 

Standaard verzorgen wij NEN 3140 trainingen voor medewerkers van technische diensten, huismeesters en conciërges die naast hun normale werkzaamheden ook eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden moeten verrichten of toezicht houden op de uitvoering van deze werkzaamheden. 

 

Naast deze standaard NEN 3140 trainingen hebben wij speciaal voor de liftindustrie ook een aantal NEN 3140 trainingen ontwikkeld die nauw aansluiten op de dagelijkse werkzaamheden van lift/roltrapmonteurs en hun leidinggevenden.

 

Het grote voordeel van deze speciale trainingen is dat wordt ingegaan op de specifieke elektrotechnische werkzaamheden aan liften en roltrappen.

De theorie blijft ook hier beperkt tot alleen de noodzakelijke kennis van de Europese norm NEN-EN 50110, de norm NEN 3140 en de Arbowet.

Uitgebreid zal aandacht worden gegeven aan het aspect veiligheid, werkprocedures en het verantwoord omgaan met elektrotechnische werkzaamheden aan liften en roltrappen.

 

  

NEN 9140 training:

 

Voor werkplaatsen die werken met/aan elektrische en hybride voertuigen kennen we nog de norm NEN 9140  "Veilig werken aan elektrische voertuigen EV en HEV"

Deze norm is afgeleid van de norm NEN 3140 en geeft aan hoe men veilig en verantwoord om moet gaan met deze voertuigen.

 

Voor garage, schade en bergingsbedrijven is het lesmateriaal aangepast aan de doelgroep waarbij het uitgangspunt van de norm NEN 9140 blijft gehandhaafd

Deze trainingen zijn zowel in-company als online te volgen.

 

 

Adviezen inzake het aanwijsbeleid:

 

Door onze jarenlange ervaring met de verschillende bedrijven is het tevens mogelijk om in onderling overleg u te adviseren op welke wijze er een sluitend en duidelijk digitaal aanwijsbeleid opgezet kan worden. 

Vooral voor de kleinere bedrijven is dit interessant en bespaart u veel tijd en geld. 

 

 

Ook kunnen wij u behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een voor uw bedrijf passend aanwijsformulier dat in sjabloonvorm wordt aangeleverd en digitaal is in te vullen.

 

 

  

website security

hsdehaan@kpnmail.nl