HSdeHaan- Trainingen
NEN 3140 en NEN 9140 trainingen

Toetsing

Afronding van NEN 3140 en NEN 9140 trainingen.

Afronding van een training vindt altijd plaats door het afnemen van een (verplichte) kennis toets.
Toetsing heeft als doel om na te kunnen gaan of de cursist voldoende kennis van de norm bezit om voor een certificaat in aanmerking te komen.
Een kennistoets bestaat, afhankelijk van de kwalificatie, uit 22, 30 of 45 multiple-choice vragen waarvan 70% goed moet worden beantwoord.
Bij een positief resultaat zal aan de cursist een deelname certificaat op naam worden afgegeven.
De geldigheidsduur van NEN 3140 certificaten is 3 jaar, voor NEN 9140 certificaten is dit 5 jaar. Na deze periode wordt her-instructie aanbevolen.


In-company toetsing

In-company deelnemers worden, c.a. twee weken na ontvangst van het lesmateriaal, uitgenodigd voor een studiebijeenkomst op hun bedrijf.
Op deze bijeenkomst zal de docent middels een PowerPoint presentatie de belangrijkste onderwerpen uit het lesmateriaal behandelen.
De studiebijeenkomst zal worden afgesloten door het klassikaal afleggen van de kennistoets.

Online toetsing

Voor online deelnemers wordt geen studiebijeenkomst georganiseerd.
Twee weken na ontvangst van het lesmateriaal ontvangen zij via hun e-mailadres een speciale LINK om de toets online af te leggen.
Online toetsing moet voldoende worden gewaarborgd, om hier aan te voldoen passen wij een tijdcontrole toe.
Na het openen van de link heeft de deelnemer maximaal 20 minuten de tijd voor het ingeven van zijn gegevens en het afleggen van de toets.
Het opzoeken van vragen in het lesmateriaal of het verkrijgen van informatie elders wordt zodoende bemoeilijkt en geeft een risico van overschrijding van de 20 minuten.

De tijdcontrole wordt mogelijk gemaakt door vergelijking van de door de cursist ingegeven starttijd en de tijd van inzending van zijn toets.
Het tijdsstip van binnenkomst in onze mailbox krijgt bovendien automatisch een tijdsstempel en wordt gebruikt als extra controle.
Overschrijding van de 20 minuten of het opnieuw openen van de LINK maakt inzending van de toets ongeldig.
Dit zal tevens worden gecommuniceerd naar de werkgever van de cursist.