HSdeHaan- Trainingen
NEN 3140 en NEN 9140 trainingen

Aanwijsbeleid NEN 3140/9140

Wat houdt het aanwijsbeleid in volgens NEN 3140/NEN 9140?
Het aanwijsbeleid is het gevolg van de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) en het Arbobesluit (Arbeidsomstandighedenbesluit).

Op grond van de Arbowet is de werkgever belast met de veiligheid en gezondheid van werknemers.
De uitwerking daarvan staat in het Arbobesluit: werkzaamheden aan/met of nabij een elektrische installatie die gevaren kunnen opleveren, worden door deskundige, voldoend onderrichte en daartoe bevoegde werknemers uitgevoerd.

Schriftelijke aanwijzing

Alleen personen die een schriftelijke aanwijzing hebben ontvangen van of door de werkgever, mogen werkzaamheden uitvoeren waarbij elektrische gevaren kunnen optreden.  Zo staat dat vermeldt in de regelgeving van de NEN 3140 en NEN 9140.
Deze personen moeten bovendien over voldoende elektrotechnische kennis dan wel over de nodige ervaring en kunde beschikken.

Het is dus niet voldoende om alleen met een formulier de aanwijzing te regelen.
De werkgever is uiteindelijk hoofdverantwoordelijk en moet ervan overtuigd zijn dat de persoon die hij wil aanwijzen over de juiste competenties beschikt en aan de door de NEN 3140 en NEN 9140 gestelde voorwaarden voldoet.         

Ook de persoon die wordt aangewezen moet ervan overtuigd zijn dat hij aan de voorwaarden voldoet en dat hij de noodzakelijke bevoegdheden en middelen ter beschikking heeft gekregen.

Aanwijzingsdocument

Door een aanwijzingsformulier te ondertekenen verklaart een persoon dat hij de opdracht aanvaardt om zorg te dragen voor een veilig verloop van de elektrische werkzaamheden. Daarbij krijgt hij ook de bijbehorende bevoegdheden.
In het aanwijzingsdocument moet onder andere staan:

  •  de naam, eventueel personeelsnummer, geboortedatum en functie van de aan te wijzen persoon
  • de naam van het bedrijf
  • als wat de persoon wordt aangewezen
  • voor welke werkzaamheden de persoon bevoegd is om uit te mogen uitvoeren
  • in welke ruimte(n) de persoon de werkzaamheden mag uitvoeren


Beschikbare aanwijs -sjablonen

Een goed functionerend aanwijsbeleid is complex en voor veel bedrijven blijft dit dan ook lastig om uit te voeren.
Door onze jarenlange ervaring en contacten met diverse bedrijven zijn wij in staat om u in deze materie te adviseren.

Voor uw gemak hebben wij dan ook voor de verschillende aanwijzingen standaard NEN 3140 en NEN 9140 sjablonen ontwikkeld.
Deze zijn digitaal in te vullen en eenvoudig op te slaan,  de lay-out kan desgewenst ook worden aangepast naar uw huisstijl.

Via het contactformulier kunt u vrijblijvend naar de verschillende mogelijkheden informeren.